Блог Блог Класифікація мікропроцесорів
Класифікація мікропроцесорів PDF Печать E-mail

Класифікація мікропроцесорів та їх основні параметри

За кількістю ВІС розрізняють однокристальні, багатокристальні та багатокристальні секціоновані МП.

Однокристальні МП реалізують усі апаратні засоби процесора у вигляді однієї ВІС або НВІС. Однокристальний МП має фіксовану розрядність слова, набір команд і конс­труктивно виконаний у вигляді однієї інтегральної схеми (ІС). Усі здійснювані ним операції визначаються набором команд МП. Особливістю однокристального МП є наяв­ність компьютерного ремонту внутрішньої магістралі для передачі внутрішніх ін­формаційних даних і керуючих сигналів.  Можливості цих МП обмежені апаратурними ресурсами кристала і корпу­са, але із збільшенням ступеня інтеграції кристала та кількості виводів корпуса параметри МП безперервно по­ліпшуються.


У багатокристальних МП логічна структура розподі­ляється на функціонально закінчені частини, які реалізу­ються у вигляді окремих ВІС та НВІС або окремих криста­лів в одній НВІС.

Багатокристальні секціоновані МП складаються з набору мікропроцесорних секцій.

Мікропроцесорна секція — мікропроцесорна інтегральна схема, яка реалізує частину МП і має засоби простого функціо­нального об'єднання з однотипними або іншими мікропроцесор­ними секціями для побудови закінчених МП, МПП або мікроЕОМ.

Керування секціонованими МП здійснюється мікропрограмними засобами. До секціонованих МПК належать ВІС серій: К1800, КР1802, КМ1804 та ін. Головне їх приз­начення — створення високопродуктивних багаторозрядних МП і МПС, на базі яких реалізуються різноманітні ке­руючі обчислювальні системи.

Основу МПК ВІС становить базовий комплект ІМС од­нієї серії. Він може складатися з ІС однокристального МП 3 фіксованими розрядністю та набором команд або ком­плекту ВІС однокристального МП. Для розширення функ­ціональних можливостей МП базовий МПК ВІС доповню­ється іншими типами ВІС: ОЗП, ПЗП, ППЗП, інтерфейсними інтегральними схемами, контролерами зовнішніх пристроїв та ін.

За типом оброблюваних сигналів розрізняють цифрові та аналогові МП. В обох типах МП обробка інформації цифрова. В цифрових МП обробляються суто цифрові сигнали, а в аналогових для обробки аналогових сигналів вбудовано аналого-цифровий пристрій (АЦП) і цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП). У них вхідні аналогові сиг­нали передаються в МП через АЦП, обробляються сервисним центром в циф­ровій формі, перетворюються на аналогову форму в ЦАП і надходять на вихід.

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить